/rss" />
موران
رصد و نقد ،دفاع از حقانیت و آبادانی
+0 به یه ن
یاییلیب : یکشنبه 30 مهر 1396 | یازار : تانیش | بؤلوم : آجی بیغچا/Bitter Basket | 0 باخیشلار
بهشت کجاست ؟
بهشتیان چه کسانی هستند؟


آیا واقعا بهشت و جهنمی در کار هست ؟
آیا اصلا  معادی هست  و به امورات بشر  در روی زمین رسیدگی خواهد شد ؟


جواب این سوالات را باید از چه کسی پرسید.
از عالمانی که در جهل اند و  به علمشان عمل نمی کنند.
 جواب سوال قطعا مثبت نیست .مگر آنکه ترازوی خدا در سمت دیگر این آفرینش  درست کار نکند یا  آتش جهنمش  سرد شده باشد.
 آدمی که به بهشت و جهنم ، معاد و خیلی از اصول دینی معتقد باشد ، اینقدر راحت ظلم نمی کند.
 این قدر راحت دروغ نمی گوید ، اینقدر راحت مال مردم را نمی خورد.
نکند  بهشتی در کار نباشد ؟
جهنمی در کار نباشد ؟
اینها همه صحنه سازی برای پیشبرد سیاست باشد ؟!!


فرض کنید :

شما به عنوان میهمان  یا رهگذر یا هر  عبارت دیگر ، هر حادثه  دیگری   مجبور می شوید به خانه ای در  دورترین نقطه ی این خاک  بروید. صاحب خانه ای که می شناسید ،  مالکی که  یا قدرت زیادی دارد و می تواند دستور بدهد تا تکه تکه تان کنند. یا  فیلسوفی که  احترام زیادی برایش قائل هستید ، فیلسوفی که فرزند معیوبی دارد و در مقایسه با شما  کند و کم ذهن هست ، مزرعه ای  آباد با سگ هایی که به روی شما پارس می کنند.
واکنش شما در مواجهه با این فرزند کودن فیلسوف ، با سگ های تربیت شده ی ارباب ، یا ... چیست ؟
آنها را مسخره می کنید ، با چوب سگ ها را می زنید ...
هر واکنشی که نشان بدهید ، قطعا  به یاد دارید که بزودی با صاحب خانه روبرو خواهید شد  و باید پاسخگو باشید.

واکنش شما چه خواهد بود ؟؟؟
 تمسخر
چوب سخت
اگر واقعا متدینی به وجود خداوند متعال ، معاد  و بهشت و جهنم معتقد باشد ، رفتارش با  افراد مظلوم  ، ملت هایی که زیر ستم  هستی و  تمام دارایی شان بر باد می رود ، فرهنگ شان نابود می شود ، چه خواهد بود.
اگر واقعا متدینی به وجود خدا  معتقد باشد  ، گمان نمی کنم به خودش جرعت بدهد  ، بنده های خدا را تمسخر کند ، حق آنها را  پایمال کند .
عالمان دینی امروز ما در کجای این بهشت و جهنم ایستاده اند ؟

یارپاق لار :


Powerd By : ARZUBLOG.COM