/rss" />
موران
رصد و نقد ،دفاع از حقانیت و آبادانی
+0 به یه ن
یاییلیب : شنبه 30 بهمن 1395 | یازار : تانیش | بؤلوم : موران/Muran | 0 باخیشلار
"
 

واژه شناسی دشمن

واژه ی «دشمن» در فرهنگ لاتین، مترادف با لغت «Enemy» و در فرهنگ دینی و اصطلاح قرآنی، به معنای «عدو» و جمع آن «اعداء» به کار رفته است، مصدر آن (عدو) است به معنای تجاوز. راغب اصفهانی در «مفردات» می گوید: «عدو به معنی تجاوز و منافات التیام است، آن، گاهی با قلب است که به آن عداوت و معادات گویند و گاهی در راه رفتن است که عدو (دویدن) نام دارد و گاهی در عدم رعایت عدالت در معامله است که «عدوان » گویند... .
عدو به معنی دشمن، که در قلب به انسان عداوت و دشمنی دارد و در ظاهر مطابق آن رفتار می کند: «ان الکافرین لکم عدوا مبینا» (1) «ان الشیطان للانسان عدو مبین» (2) به قول راغب، دشمن دو جور است، یکی آن که عداوت دارد و به قصد دشمنی است مثل «فان کان من قوم عدو لکم» (3) دیگری آن که به قصد عداوت نیست بلکه او حالتی دارد که شخص از آن متأذی می شود چنان که از کار دشمن. مثل «فانهم عدولی الا رب العالمین» (4) بتهای بی جان، نسبت به ابراهیم عداوتی نداشتند و از جماد، دشمنی متصور نیست بلکه آنها جنبه معبودی داشتند و آن حالت، ابراهیم را ناراحت می کرد لذا فرمود: آنها دشمن منند.
راغب در ادامه، می گوید: «ظاهرا در آیه «ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروهم» (5) نیز عدو به همان معنی است یعنی همان طور که از دشمن، صدمه به انسان می رسد ممکن است آنها نیز شما را به صدمه بیاندازد و میل و عشق به آنها از کار خدائی بازتان دارد» (6) گاهی نیز، دشمنی به معنای عدم رعایت عدالت در رفتار و معامله با دیگران است لذا بهتر است آن را ظلم معنی کرد، مثل «و لا تعاونوا علی الاثم و العدوان » (7) که عدوان، چنان که از راغب نقل شده، در آیه فوق به همین معناست.
گاهی نیز، دشمن در معنای عداوت و خصومت ظاهری در مقابل کینه و عداوت قلبی و باطنی به کار رفته است. چنان که راغب اصفهانی ذیل آیه شریفه: «و بدا بیننا و بینکم العداوه والبغضاء ابدا» (8) می گوید: «ظاهرا در این گونه موارد مراد از عدوات، دشمنی ظاهری و از بغضاء، عداوت و کینه قلبی است» (9) گرچه عداوت به معنی تجاوز قلبی هم هست لکن در اقرب الموارد گفته: عداوت به معنی خصومت و دوری است. و اما معنای لغوی «عدو» در فرهنگ المنجد چنین آمده است: «دویدن برای جنگ، منصرف کردن و بازداشتن، ظلم و ستم کردن، از حد و اندازه گذشتن، دشمنی و خصومت ورزیدن، تجاوز و تعدی نمودن، تفرقه و دوری انداختن و...» (10) معنای «دشمن» در فرهنگ فارسی معین چنین آمده است: «آن که بدخواه دیگری است، عدو، خصم، مخالف که مقابل دوست و محب است، و دشمنی علاوه بر خصومت در عداوت به معنی کراهت و نفرت نیز آمده است»(11).
هم چنین دشمن در لغت به معنی «بد نفس» و «زشت طبع» (12) و در اصطلاح آن است که نسبت به کسی، یا کشوری بدخواه کینه جو و یا درجنگ و ستیز باشد.(13) و به تعبیر مولانا:
دشمن آن باشد که قصد جان کند
دشمن آن نبود که خود جان می کَند
دشمن آن باشد کزو آید عذاب

مانع آید لعل را از آفتاب (14)

" منبع  راسخون***

 اما از دیدگاه پس از انقلاب دشمن کسی است که ثمره انقلاب یعنی قانون اساسی را قبول نداشته باشد و بخواهد در همان انقلاب بماند . چون منفعت او درجا زدن در همین انقلاب است .

دشمن ما کسانی اند که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را قبول ندارند. ولایت فقیه هم بخشی از قانون است . به رسمیت شناختن زبان وادبیات ترکی آذربایجانیها هم بخشی از قانون است . کسی که هر یک از این بندهای  قانون اساسی  یا مفاد دیگر قانون اساسی را قبول نداشته باشد دشمن  انقلاب و دشمن ایران است .+0 به یه ن
یاییلیب : شنبه 30 بهمن 1395 | یازار : تانیش | بؤلوم : آجی بیغچا/Bitter Basket | 0 باخیشلار
+0 به یه ن
یاییلیب : شنبه 30 بهمن 1395 | یازار : تانیش | بؤلوم : آچیق سوز/Open Talks | 0 باخیشلار
امسال هم دیر شد.
وقت نکردیم در باب انقلاب ، آرمانهای انقلاب را دوباره به یاد مسئولان بیندازیم.
خیلی وقت است که  بزرگان ما مدام ا ز انقلاب حرف می زنند و در  همین انقلاب درجا می زنند.
اما باید ...
باید از انقلاب درست گرفت و به قانون گرایی رسید.
رسیدن به قانون  تنها راه تضمین دوام هر انقلاب است . انقلابی که  ثمره خون پاکی است که در راه  رسیدن به آزادی و فرار از دیکتاتوری های رضاخانی بود.
 باید به قانون رسید. باید ثمره انقلاب را پاس داشت و در راه آن کوشید.
منظورم از قانون همه مفاد آن است . نسخه دستچین از قانون ، قانون نیست. یک مشت برداشت های یکسویه از قانون و شاهراه دیکتاتوری است . این برداشت ها در هر قالبی که باشد ، خواه در قالب مصلحت اندیشی ، خواه در قالب دین مداری  یا در قالب وحدت کذایی  نتیجه اش  بی عدالتی خواهد بود.
باید قانون اساسی را که ثمره انقلاب است به طور کامل اجرا کرد .

این سخنان برداشتی از ماده 15 و 19 قانون اساسی است .
 تنها در صوتی ایران مال همه ،  وطن همه  خواهد بود که قانون اساسی  برای همه اجرا شود. حقوق همه ملت در قانون محفوظ است . ولی خیلی وقت است که اجرا نمی شود.


نتیجه بی قانونی هرج و مرج  یا آشوب نیست، بلکه  بی اعتمادی است.

بی اعتمادی خوره هر انقلاب است . خوره هر نظام حکومتی است . خوره هر ایدیولوژی است .  ایدیولوژی دینی یا غیر دینی.

در حال حاضر ناسیونالیسم افراطی پارسی در سایه  حمایت خواسته یا نا خاسته روحانیت و حکومت اسلامی تبلیغ و عملی می شود. خیلی وقت است که تبلیغ می شود ولی  تا این حد  پررنگ نبوده است .

خیلی ها  تفکرات رضا پالانی معروف به شاه را در زیر لوای حکومت اسلامی تبلیغ می کنند. و شعارشان هم ایران گرایی است . ولی مگر می شود  آذربایجان یعنی سر ایران را از آن جدا کرد!!

هر وقت از قانون سخن می گوییم می گویند که فلانی ترکیسم است . فلانی برانداز است. خائن است. ضد ولایت فقیه است . کافر است.  ملعون است . جاسوس است .  اما این خواست ها عین قانون اساسی ایران است.
این خواست ها ثمره همین انقلابی است که از آن دم می زنیم. ثمره همین 22 بهمن است .
نمی شود که شما  بخش هایی از قانون اساسی را قبول داشته باشید و بخش ها یی از قانون را قبول نداشته باشید. بخشی از قانون  مربوط به حقوق اقوام است . وقتی می گوییم اقوام   بعضی ها هول برشان می دارد. بعضی ها که نافشان را با بی عدالتی و استبداد بریده اند سخن به گوششان نمی رود که بابا ، این اقوام هم ایرانی اند و حقوقی دارند . که این حقوق در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نوشته شده است.
این ها سخنان امروز نیست.
این ها  خواست هایی است که به خاطرش انقلاب کردیم . جان دادیم .

تبلیغ ناسیونالیسم پارسی در سایه انقلاب اسلامی ایران نتیجه اش بی اعتمادی به روحانیون  و ایدیولوژی آنهاست. نتیجه اش بی اعتمادی به ولایت فقیه خواهد بود.
 
ملاک اداره کشور باید قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باشد.

دوم اسفند روز زبان مادری است .
همه می خواهند هویت و فرهنگ خودشان را حفظ کنند .
همه می خواهند ریشه هایشان حفظ شود.
حفظ زبان و ادبیات ترکها در ایران که از لحاظ نگرش رضاخانی آذری نامیده می شوند  از آرزو های دیرین همه ترکهاست . آرزویی که در سایه هیاهوی تبلیغاتی دشمنان این انقلاب کمتر به چشم می آید. ولی آرزوی همه است .  خیلی ها  چشم دیدن وحدت ملت ایران را ندارند . خائنین به نظام و انقلاب می دانند که اگر حقوق همه در انقلاب ایران داده شود وحدتی به دست می اید که کسی نمی تواند به آن تعرض کند. آنها با استفاده از همین حربه  بی توجهی به خواست های قانونی آنها و سیاسی جلوه دادن آن  برخلاف تاکید صریح قانون اساسی بر آن   این حکومت را به بن بست بکشانند.
مشکلات  اقتصادی  تنها بخشی از حربه دشمن برای سرنگون کردن نظام اسلامی ایران است .
دشمن همه حربه های خود را برای استفاده از این خلاء و ضعف  نگرشی در ایران استفاده خواهد کرد .
خطر در کمین است .
وظیفه من  اعلام این خطر است .

نباید از اقوام ایرانی ترسید . بعضی وقت ها می شنویم که می گویند اگر حقوق ترکها را بدهند . باید حقوق کردها را هم داد . حقوق لر ها و عرب ها  را هم داد.
منظور از حقوق در این نوشته ها بی توجهی به قانون اساسی و به رسمیت نشناختن زبان و فرهنگ و ادبیات آنهاست . منظورم همان است که  می گویم. منظورم اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است .داستان  مورچه و فیل ها را شنیده اید .
فیلها همیشه از مورچه ها می ترسند.
 


+0 به یه ن
یاییلیب : دوشنبه 11 بهمن 1395 | یازار : تانیش | بؤلوم : آچیق سوز/Open Talks | 0 باخیشلارتصمیم ناشیانه دونالد ترامپ یا تدبیر !!!

دونالد ترامپ در  مصاحبه با  پلی بوی (Playboy)  در سال 1990  گفت که  " از نظر آماری ... فرزندان  افراد موفق  کلا مشکلات بسیار  بسیار زیادی دارند..."
دو تا از پنج فرزند ترامپ طلاق گرفته اند. تدبیر طولانی مدت ترامپ در خانواده اش آنقدر کارایی داشته است که  فقط دو نفر از فرزندانش طلاق گرفته اند !! چون بقیه هنوز  ازدواج  نکرده اند. حالا با این اوصاف فکر می کنید ترامپ بتواند چاره ای به حال امریکایی ها و مشکلات آنها بیندیشد.


کارایی  و تدبیر زمامداران در وضعیت حوزه مدیریتی آنها نهفته است . همچنانکه پدری نتواند فرزندان خود را درست تربیت کند و آنها را در اتخاذ راهی موفقیت آمیز و آبرومندانه در زندگی راهنمایی نکند، قطعا نمی تواند برای هدایت یک جامعه مفید باشد .  و  به طور یقین  مشکلات فراوانی برای افراد تحت مدیریت خود بوجود خواهد آورد.

شم اقتصادی ترامپ خوب است . چون همین شیوه های اقتصادی او را میلیاردر کرده است . اما شم مدیریتی او چطور ؟

قدرت و کارایی  اشخاص در حوزه های حاکمیتی یا مدیریتی آنها عیان است . فقر ، بی عدالتی ، فساد ، ظلم  تنها در سایه یک  مدیر فاسد امکان پذیر است .


کاش رای دهندگان آمریکا قبل از رای دادن به ترامپ نیم نگاهی به حوزه کوچک مدیریت احتماعی او یعنی خانواده اش نگاه می کردند.


)

+0 به یه ن
یاییلیب : دوشنبه 11 بهمن 1395 | یازار : تانیش | بؤلوم : بویات اولمامیش خبر | 0 باخیشلار
" سس سالما!
جاماعات بیلسه اوندا سنه بیر شئی قالماز!
 سیس س!!
سن مداریکوی گئتیر ، ایسته سه لر  یئر به یئر ائله رم."

همه ما این سخنان را شنیده ایم. ارایه تسهیلات از نظر مسئولین فاسد یک راز است . رازی که باید در بین خودی ها باقی بماند و کسی نباید از آن اطلاعی داشته باشد.


دولت و حاکمیت تمام تلاش خود  را برای خدمت رسانی به ملت شریف انجام می دهند. نیت دولت از  اعطای تسهیلات به افراد دارای شرایط  حمایت از آنها ، بسط عدالت اجتماعی  و کم کردن شکاف های طبقاتی است . این امر مستلزم  آگاهی رسانی به مردم در مورد وجود یک طرح و  اطلاع رسانی به افراد دارای شرایط مذکور است تا از این تسهیلات بهره مند شوند.
ما از قبل نیز  مطرح کردیم که باید بولتن ها یا جایگاه های خاص دیگری در جاهای پر رفت و آمد مانند  بغل همین مسجد جامع 
برای  اطلاع رسانی مردم  تعبیه شود و اخبار مهم مربوط به شهرستان و حومه در آن  نصب شده و در معرض عموم مردم قرار گیرد.
ابلاغیه ها ، استخدام ها ، تسهیلات  و ... ده ها اطلاعیه دیگر در زمان مقرر  باید در موعد مناسب در دید  همگان قرار گیرد.

شفاف سازی اطلاعات جلوی باند بازی و طایفه گری و حیف و میل بیت المال را می گیرد. دیگر کسی نمی تواند  از راند های اطلاعاتی برای مقاصد غیر قانونی استفاده کند...

شفاف سازی نیازمند اعلام اسامی دریافت کننندگان تسهیلات هم هست . اعلام اسامی استفاده کنندگان از تسهیلات به این منظور نیست که اسامی آنها را بررسی کنیم ، برای این منظور است که جلوی سوء استفاده ههای حتمی از واگذاری تسهیلات به افراد فاقد صلاحیت گرفته شود. برای این است که فلان مسئول نتواند  در خفاء  بیت المال را به تاراج ببرد.

یک زمانی  آقای صحرایی فرماندار سابق شهرستان گفت که تعاونی برای 4000 نفر شغل ایجاد کرده است . این 4000 نفر  ، ایجاد شغل برای این همه شهروند کار بزرگی است . اما با حساب سر انگشتی معلوم می شد که یا این آقا  حرف الکی زده بود یا اینکه واقعا این میزان تسهیلات به افراد ولو نیمی از این افراد داده شده بود. که در هر حال رقم قابل توجهی بود . و تلاش های ما برای اطلاع از این  اسامی  به جایی نرسید . چون همه راهها  به ریاست فرمانداری و رییس اداره تعاون منتهی می شد  که  هر دو  سکوت در این زمینه را بهترین کار می دانستند.
بحث وام های باغبانی  از طرف جهاد هم از آن خبر هایی بود که بسیاری از افراد دارای صلاحیت از ان خبر نداشتند  و زمانی  خبر دار شدند که مهلت استفاده از آن تمام شده بود. و لی اگر بررسی شود خواهید دید که چقدر از این تسهیلات به دلیل  عدم اطلاع رسانی دقیق و فقدان کار کارشناسی در واگذاری این تسهیلات حیف و میل شده است . ما در این  منطقه چند باغدار داریم ، چقدر تسهیلات به افراد متقاضی و خوش شانس از این باب که از این تسهیلات خبر داشته واگذار شده است ؟
علی زغم هیاهوی فراوان دولت  از استخدام های دولتی و شرایط استخدام  روند کاری در هما ن ریلی می چرخد که قبلا  بوده است . یعنی کاری تغییر نکرد ه است .


بحث مبارزه با فساد از همین جا شروع می شود.
شفاف سازی یکی از عناصر اصلی مبارزه با فساد و  جلوگیری از گسترش بی عدالتی است .
اما این شفاف سازی  یک مفهوم است که باید درک شود. و فقط  یک بله یا خیر محض نیست که بتوان به کسی توضیح داد .
اطلاع رسانی دقیق مردم  الفبای شفاف سازی  ست . و این امر مستلزم نصب بولتن هایی برای آگاهی دادن به اهالی در مورد وجود و شرایط  اطلاعیه  و ... است . همه ادارات باید ملزم شوند  تا اطلاعاتی را که باید به عرض مردم برسد در این بولتن های اطلاع رسانی نصب کنند. این طوری لااقل جلوی بخشی از  راند های اطلاعاتی گرفته می شود .


در شهر ما تنها از دو نفر می توان انتظار داشت که این اقدام را انجام دهند .
1. نماینده محترم شهرستان  جناب آقای میرزاده
2. فرماندار محترم شهرستان جناب آقای امامی


اما آیا واقعا  تحصیل کرده های ما  لزوم و ماهیت شفاف سازی  در باب تسهیلات اعطایی به مردم را درک می کنند؟ نظر شما چیست ؟
 


یارپاق لار : 1 2


Powerd By : ARZUBLOG.COM