/rss" />
موران
رصد و نقد ،دفاع از حقانیت و آبادانی


هیچ كس كاهش تعداد جمعیت خانواده ها و نقش منفی آن در آینده جمعیتی و سرشماری !! كشورمان را  انكار  نمی كند .
اما راه حل افزایش جمعیت ، شكستن تمام كاسه كوزه ها سر مردم  و متهم كردن آنها و البته مجازات های سخت نیست. بلكه بهترین و عاقلانه ترین كار،  از میان برداشتن موانع آسایش و راحتی مردم است . شغل آبرومند، تحصیلات رایگان ، سطح رفاه اجتماعی ...
ساده ترین راه و در عین حال بچه گانه ترین راه ، همان راهی است كه نمایندگان انتخاب كرده اند.
مجازات مردم .

نمایندگان مجلس گاها طرح های توپی ارایه می دهند.
یكی از این طرح های توپ و البته بچه گانه ای كه  برخی از نمایندگان فهیم ملت! امضاء كرده اند ، عبارتست از
طرح مجازات حبس  برای  عمل های پیشگیری از بارداری!


عده ای كه ظاهرا تعدادشان هم كم نیست ، می كوشند هر طور شده  از ازدیاد نسل و زاد و ولد  حمایت وآنرا ترویج كنند! ظاهرا این راه حل هم یكی از راهكارهای عملیه كه  نمایندگان ملت  با قاطعیت به دنبال آن هستند.
 
نمایندگان مجلس بهتر است ، در صورت فراغت از بحث های داغ و مهم به این مسائل و موضوعات بی اهمیت هم عكس العملی نشان بدهند:
1- فقر
2-  اختلاس  و دزدی از بیت المال (باهر عنوان)
3- پارت بازی و رابطه های پنهان در استخدام ، استفاده از منابع عمومی و...
4- وضعیت بغرنج ونگران كننده حجاب وعفت در جامعه(فحشا)
5- پی گیری اجرای دقیق قانون اساسی(نمایندگان اگر احساس كردند این هم از وظایف شان است  لطفا كم محلی نكنند)
6-...
7-...
8-...
9-...
10-...
یارپاق لار :


Powerd By : ARZUBLOG.COM