/rss" />
موران
رصد و نقد ،دفاع از حقانیت و آبادانی

مبازره خیر و شر محدود به زمان و مکان خاصی نیست. با متمدن شدن انسان  شیوه های  رو در رویی این دو گروه هم تفاوت چشمگیری یافته است.

یکی از قویترین حربه های گروه شیطانی برای به زانو در آوردن حقیقت ، القای شیطان و هواهای شیطانی به عنوان خیرخواه مطلق بشریت و عینی دانستن خواسته های شیطانی با ذات دین است . در این پروژه ، خواست های شیطانی بعد از انطباق آن با بخش هایی از  تعلیمات  دینی در قالب ایدیولوژی دینی به خورد مردم داده می شود.

 برخی ا ز حیله های شیطان برای به زانو در آوردن حقیقت طلبان و پیروان عدالت :

- کم ارزش نشان دادن حقیقت . مثال ، فرض کنید حق x برای شما مفروض باشد ، حال اگر در موزد آن حرف بزنید گروه شیاطین  برای ساکت کردن شما سعی خواهند کرد این حق عینی شما را کم ارزش نشان دهند . با این جملات که فرضا شما این حق را داشته باشید می خواهید باهاش چیکار کنید ؟ آنهایی که این حق را گرفته اند ، چه و چه و چه؟

نشان دادن  کم تعداد و کم ارزش  در  حقیقت و عدالت یکی از شیوه های شیطانی است .

 در نهایت  ادله شان عوض خواهد شد . اگر قرار باشد این  حساب را به شما بپردازیم ،  باید حق همه را بدهیم . دیگر سنگ روی سنگ بند نمی شود.دیگر ... معنی نمی یابد.

اینکه شما از حق ایکس حرف می زنید ، نشان می دهید که شما جزو ایادی .. . هستید. می خواهید آشوب به پا کنید. این ها که حرف های ... است . شما هم گماشته آنها هستید.

- ارعاب و تهدید: یکی از شیوه های سرکوب هما ن ارعاب همان گوش بریدن ، دندان کشیدن و البته در شرایط فعلی سردخانه های زیر زمینی ، استخر های آب سرد با خورده شیشه های کف آن ... می باشد.

- تطمیع و خریدن.  بر اساس آموزه های شیطان هر انسانی  را که از حقیقت و عدالت حرف بزند می توان خرید. شاید قیمتش بالاتر باشد ولی قطعا می توان خرید . اگر این قیمت گذاری  را با چاشنی های دیگر مخلوط کنیم معجونی می شود که به عقیده شیطانی می توان خدا را هم با آن خرید.

- انتساب  به دین و خدا. بر این اساس کسی به غیر از شیطان نمی تواند از خدا حرف بزند . شیطان و گروه شیطانی دراین وادی ( وادی دین ) طوری ادای آدم های پرهیز گار را در می اورند که انگار ختم رسالت در قرآن  اعوذو بالله  افسانه است . سطور نانوشته است. چون  گروه شیاطین خودشان را در گاهی از موارد بالاتر از هر نبی و غیر نبی می دانند.

- انتساب به آزادی و اجبار در عمل . اگر می خواهید آزادی و دین را به بند بکشید . کافی است که خودتان را  آزادیخواه نشان بدهید و همه را مجبور کنید پایه این آزادی  برداشت شما از دین را تبلیغ کنند. د راین میان کسی جرات نخواهد کرد بر علیه افکار آزادیخواهانه شما (ولو  به بهانه  فریب مردم ) حرفی بزند.

 

 

ادامه دارد...

حقیقت  در بند

یارپاق لار :


Powerd By : ARZUBLOG.COM