/rss" />
موران
رصد و نقد ،دفاع از حقانیت و آبادانی
فرق بین کشورهای اسلامی و غیر اسلامی در چیست؟
سطح استبداد و فقر و بی عدالتی و تبعیض در  کشورهای اسلامی بیشتر است؟ یا کشور های غیر اسلامی ؟
چرا  با این همه ادعا ، با این همه دبدبه و کبکبه  شکم های ما مسلمانان  خالی ، همه مان ناراضی هستیم و از  بی عدالتی ها می نالیم!
چرا اکثر کشور های مسلمان عقب مانده اند!
چرا فساد در بین کشور های اسلامی این همه فراگیر و محکم است !!
چرا تعداد آدم هایی که دلشان برای همنوع بسوزد ، - در گیرو دار  نزاغ های خیابانی که آدم هایی  در حال مرگند ، چرا کسی جرعت نمی کند ، این آدم های در شرف مرگ را در یابد؟ چرا تعداد این آدم ها ی  نترس کم شده اند؟
چرا  در کشور های اسلامی می توان از خدا حرف زد ولی نمی توان به حاکم وقت انتقاد کرد؟
چرا در کشور های مسلمان ، مسلمانی به نماز و روزه تفسیر می شود و حرفی از تاثیر این عبادات در افراد گفته نمی شود؟
چرا هر چه مقام است  در بین زمامداران تقسیم می شود؟ چرا کسی خارج از این گود قدرت انتخاب نمی شود؟
چرا  اکثر جوانان مسلمان  گرایششان به فساد و تباهی سکس و بی بند و باری این همه شدید تر از  دیگر افراد غیر مسلمان است ؟
چرا  اهمیت پول و پارت و سفارش  و ... زیاد تر از توانایی ها و لیاقت های افراد است.
چرا  مسلمانان این همه همدیگر را  با عملیات های انتحاری یا شهادت طلبانه می کشند .
چه تعداد  مسلمان  چه تعداد مسلمانان دیگر را کافر نمی خوانند.
بهشت کجاست ! ملاک بهشت و جهنمی بودن افراد  انسانیت آنهاست یا  نسب و طایفه شان ،علائمی که بر سر دارند.
چرا باید  ...
...
...
چرا  دینداران دروغین اینقدر خدا را   در تقید دوست و دوستبازی و ... می بینند. مگر ترازوی خدا هم  با امتیازبندی  کار می کند . مگر معیار و ملاک خدا برای بندگی حق چیزی سوای از عدالت ، انسانیت است.

این همه پیامبر برای چه نازل شدند؟؟
برای آنکه کتاب هایشا ن را در بین مردم رواج دهند ؟
برای انکه تفکراتشان را از زبان خدا  برای مردم بگویند ؟؟
مگر خدا پیامبران را برای اصلاح انسانها  و درک حقیقی انها از هدف آفرینش ، اطاعت در برابر خدا  و عدالت ارسال نکرد ...
چند درصد تعبیر هایی که از دین ارایه می شود ، واقعا منطبق بر دین است؟
چند درصد کارهای ما سیاسی کاری ، سیاه نمایی !!! سفید نمایی !! و ... است؟


اسلام و اساس آن آنقدر محکم و استوار است که اگر اجرا شود ، نیاز به تبلیغ نخواهد داشت. 
اسلام   این اعمال ناشایست یا این بمباران های بی هدف ، این همه سیاسی کاری دروغین و فریبکارانه ، این همه  بی عدالتی نیست.
اسلام در یک چیز نهفته است .
توحید ، عدالت 
نبوت انبیاء  برای رساندن پیام خدا به مردم بود ، برای آنکه  مردم به آنچه می شنوند گوش دهند و از آن درس بگیرند. آنرا عمل کنند.  برای آن نبود که  قدیسه ای در مقابل خدا علم شود...
تا وقتی زمین می لرزد ، تا وقتی ترس دلتان را می گیرد ، به خدا پناه ببرید. تا وقتی نان خواستید تا وقتی سرتان در د کرد تا وقتی  نا امید شدید به خدا پناه ببرید ...
خدا بزرگتر از آن است که اجرای عدالتش را به سفارش این و آن  لنگ کند.
 من از شر شیطان به خدا پناه می برم . 
خدایا به امید تو .

یارپاق لار :


Powerd By : ARZUBLOG.COM