/rss" />
موران
رصد و نقد ،دفاع از حقانیت و آبادانی
+0 به یه ن
یاییلیب : یکشنبه 25 مرداد 1394 | یازار : تانیش | بؤلوم : ذره بین/magnifier | 0 باخیشلار
از قدیم گفته اند وقتی می خواهی کاری را انجام دهی اول در باره آن کار بحث کن ، فرضیه اش را مطرح کن ، بعد خواهی دید که کار خود بخود درست می شود . این حرفها در ذهنیت مردم  تاثیر می گذارد و در صورت انجام کارهم  واکنش چندانی از جانب مردم نخواهد داشت.

تجزیه آذربایجان شرقی  و تقسیم بندی ها به بهانه ی امکانات بیشتر از دوران جناب عالیجناب ... شروع شد. ما در این شهر بی صاحبی که اسمش "مغان(گرمی)" است نه امکانات دیدیم  و نه ... عدالتی که پایش از اول می لنگید.
بحث جدایی آستارا از آذربایجان  و تقسیم بندی اردبیل به نقطه ای کور و برهوت بر اثر  بی سوادی و البته عدم درایت  و دور اندیشی نمایندگان   این ناحیه  در آن زمان به اینجا ختم شدکه بیش از 20 درصد از مردم ناحیه ای که من در آن زندگی می کنند از خانه و کاشانه شان کوچ کرده و کلانشهری به نام رشت را به وجود بیاورند تا آنها بهتر بتوانند  بودجه بگیرند.
حال خبر می رسد که نمایندگان ولایتی به نام رشت می خواهند از همین خیر خواهی نا آگاهانه نمایندگان این دوره هم استفاده کنند و با زمینه سازی های اولیه شرایط  تجزیه دوباره  الحاق خلخال به گیلان، الحاق گردنه ی حیران به گیلان  و... دیگر فراهم آورند.

تبیین شاخه ای از علم سیاست در بهره برداری و رسیدن به منفعت های  حد اکثری با تعریف های حد اقلی

این نوشته بخشی از رویکرد  دورمنشانه برای بهره برداری از نظریه پردازی امروز است.
 در صورتی که بخواهید از کسی امتیاز بگیرید ، به این شیوه عمل کنید. شیوه ای که نماینده ی مردم پارس آباد به آن متوسل شد ولی به دلیل عدم  اصرار  و نداشتن بنیه سیاسی کافی به شکست انجامید.
 گیلانیها نیز در زمینه ی  تجزیه ی اردبیل و رسیدن به خواست های خود این فرضیه را دنبال خواهند کرد.
اول طرح ادعای های چند گانه و موازی مانند الحاق خلخال به گیلان. که بخش عظیمی از منطقه ی اردبیل را تشکیل می دهد. و یا بحث تاکید بر گیلانی ماندن آستارا و البته نکته اصلی تر جدایی حیران در سایه این تفرقه افکنی ها .

نمایندگان استان اردبیل به دلیل عدم آشنایی با این فرضیه و یا غافلگیری ناشی از هجوم این خواسته ها که با حمایت پایتخت نشینان همراه خواهد بود  چاره ای در قبول یکی از خواست ها نخواهند داشت .
نمایندگان بهتر است از همین ابتدا صداهایی را که از حنجره های کثیف بیرون می آیند خقه کنند و نگذارند به نام کار برای مردم یک منطقه یا حوزه ی استحفاظی  خاص با  دارایی ها و ارزش های یک منطقه یه استان دیگر بازی شود.

نمایندگانی که  اسم ارزشمند این منطقه و البته مردم رنج دیده و مستغضف دوران اولیه انقلاب را افتخار می دانند  بهتر است بدانند به کسانی که به وظایف قانونی خود عمل نکنند یا در انجام آن کوتاهی نمایند  سوای از اسم و القاب قلمبه ای که یدک می کشند ، در بهترین  لقب عامیانه  خائن به مسئولیت می گویند .
 حال اگر نماینده ای به جای پرداختن به امورات و مشکلات مردمی به .... مترادف .... بپردازد  و  تنها روزنه  امید مردم این منطقه را کور کند  ، چه می توان گفت :


تف بر عالمانی که از هر جهالتی پست ترند .و علم  خود را به هوی و هوس خود می فروشند.

یارپاق لار :


Powerd By : ARZUBLOG.COM