/rss" />
موران
رصد و نقد ،دفاع از حقانیت و آبادانی
+0 به یه ن
یاییلیب : شنبه 27 شهریور 1395 | یازار : تانیش | بؤلوم : تانیش اول | 0 باخیشلار


آقای نعمتی یکی از همرزمان  شهید مرحمت بالازاده می گوید . چند وقتی بود که با آن شهید بودم . یکروز به من گفت این آقای باکری را می شناسی ؟ گفتم آره  چطور مگه . گفت این آقا با خدا سر و سری داره . مرد بزرگیه .
کاش می توانستیم با اون باشیم.
یارپاق لار :


Powerd By : ARZUBLOG.COM