/rss" />
موران
رصد و نقد ،دفاع از حقانیت و آبادانی
آسفالت جاده مغان- بیله سوار  در 3-2 کیلو متری نرسیده به روستای اژدرلو  بعد زیر سازی  و صرف هزینه  ، با وجود دو بار لکه گیری ! جزئی(درحد کلی!)   هنوز  هم به لکه گیری نیاز دارد.
این گونه عملیات راهسازی  و صرف هزینه گزاف برای آسفالت کاری و بعدا مرمتهای مکرر آسفالت- که کمتر از سه ماه از عمر آسفالت کاری آن نگذشته است - حیف و میل بیت المال  و وجود مدیریت بی ثمر و البته ... را نشان می دهد. 

نکته بعدی :
 هر آدم عادی که آشنایی  چندانی با مسیر راه مغان- بیله سوار نداشته  باشد ، فقط با یک بار طی عرض و دیدن  شرایط اسفناک جاده متوجه می شود که مرمت و به سازی چه بخشی از این مسیر باید در اولویت داشته باشد.
چند کیلو متر اول جاده بعد از پلیس راه - تا روستای آرانچی را قطعا نمی توان راه نامید . شاید بهتر بود کنار جاده می نوشتند کوره راه!
حال باید از نابغه های راهسازی علت انتخاب این قسمت از مسیر را پرسید؟
و البته شنید و نقد کرد که چرا این قسمت از راه برای زیر سازی و آسفالت کاری انتخاب شد.

نکته بعدی 
جابه جایی های صورت گرفته در آسفالت است. یعنی آسفالتی  که قرار بوده  در آسفالت بین جاده شهری استفاده شود ، صرف آسفالت کاری معابر داخل شهر شده است !!

یارپاق لار :


Powerd By : ARZUBLOG.COM