/rss" />
موران
رصد و نقد ،دفاع از حقانیت و آبادانی
اول  سال نو را به همه ایرانیان عزیز و همه کسانی که نوروز را پاس می دارند مبارک و فرخنده باد.


دوم و مسئله مهمتر :

12 فروردین  ، روز همه پرسی  قانون جمهوری اسلامی ایران  را نیز به کسانی که خودشان را مقید به قانون می دانند تبریک و تهنیت می گوییم.

 مسئله سوم  و بسیار بسیار مهمتر از آن :

 اجرای کامل قانون در کشور ما متولی و مسئول متعهدی ندارد .مسئولی که متعهد به اجرای قانون باشد در کشور ما وجود ندارد . همه  فقط می خواهند فقط بخش هایی از قانون ابلاغی را اجرا کنند. گذشت این همه سال از عمر این انقلاب شریف و وجود پشتوانه مردمی قوی برای اجرای کامل آن و سهل انگاری در اجرای قانون نشاندهنده این حقیقت است .
درخواست اجرای کامل قانون سهم خواهی یا  قوم گرایی یا ناسیونالیسم یا ... ایسم های دیگر ، مارک های دیگر نیست ، اتلاق این اسم ها در مقابل درخواست اجرای قانون دهن کجی به قانون  و نظام جمهوری اسلامی ایران و خون پاک شهدای انقلاب است .
اجرای قانون نباید نیازمند ابلاغ آن از جانب مسئولین قانونی باشد. قانون فراتر از افراد و نظرات است . قانون جمهوری اسلامی ایران منطبق با اسلام ناب محمدی  است . از این نظر کسی نمی تواند در مقابل قانون بایستد و نباید هم بایستد ، چرا که بی احترامی و سنگ اندازی و ممانعت از  اجرای قانون و حقوق قانونی حتی یک نفر نقض آشکار عدالت و قانون است .

یارپاق لار :


Powerd By : ARZUBLOG.COM