/rss" />
موران
رصد و نقد ،دفاع از حقانیت و آبادانی
مشاجره لفظی میان آقای کوچ زاده و  آقای ظریف 
حاشیه های پشت پرده : سیاست اتخاذ راهبرد های اصولی برای دست یابی به یک هدف از پیش تعیین شده است.  عکس العمل های سیاسی  و تحرکات دیپلماسی را باید با توجه به   هدف سیاسی یک کشور نقد و تفسیر کرد. اگر این راهبرد ، دست یابی ملت به رفاه اجتماعی ، حفظ جایگاه  کشور  و منزلت ایرانی در بین جامع دیگر  بود ، قطعا کشورمان به نتایج بهتری دست می یابد. و اگر مثل  دولت هایی نظیر جناب آقای احمدی نژاد  که توان اداره کشور را نداشت ، به فکر نشتن در حیاط خلوت آمریکا و کر کری خواندن برای او باشیم ، به احتمال یقین باید خودمان را برای جنگ با آمریکا آماده کنیم.
وقتی دو کشور در رو در روی هم قرار می گیرند ، صحبت کردن از صلح به معنی ترس و واهمه نیست.جستجوی صلح به معنی بزدلی یا ضد انقلابی یا .. . هزاران انگ دیگری که گروه های عظیم همانند کوچک زاده  به دگر اندیشان می زنند نیست.
واقع بینی شرایط مذاکره  حضم  این تعابیر را برای امثال کوچک زاده آسان خواهد کرد:

وقتی قرار است مذاکره ای بین یک یا چند نفر  به نمایندگی از n تعداد فرد صورت گیرد . در این صورت n تعداد آدم می توانند حرف هاو برداشت هایشان را از روند مذاکره  در اختیار نماینده شان قرار دهند تا او در جریان مذاکره آنها را مطرح کند . وقتی که مفاد مذاکره ، روند اجرا و سخنان رد و بدل شده بین طیف وسیعی از افراد بیان شود ، شانس یافتن جواب های موثرتر و کاراتر  برای مذاکره  بیشتر می شود. سیاست مخفی کاری  در مورد اهداف و اقدامات مخفیانه  صورت می گیرد. دکتر ظریف هم قطعا روند مذاکره را در این کشور به گوش مقامات عالی کشورمان  و چه بسا افراد دیگر قرار داده اند و نظرات دیگران را هم در این مذاکرات پرسیده و در مذاکرات مطرح ساخته اند.
بحث در مورد روند مذاکره  و تفاهمات لوزان یا هر تفاهم دیگر ی تنها نتیجه اقدامات شخص ظریف یا هیات  همراه ایشان نیست.علاوه بر رییس جمهوری ، شخص رهبری هم از این مذاکرات مطلع اند. و چند و چون ماجرا را می دانند. اگر ظریف نمی تواند مذاکره را به خوبی پیش ببرد ، اگر  توانایی انتقال نظرات برحق  مقامات عالی  به طرف های مذاکره را ندارد ، باید فرد دیگر ی جایگزین ایشان شود. اما من مطمئنم که ظریف بهترین گزینه برای این کار است . چون صرف نظر از هر نوع ویژگی که بخواهیم برای ظریف ترسیم کنیم ،ایشان با همه تدبیرشان  در این بین تنها نماینده  مقامات بلندپایه کشورمان در این مذاکره اند و مطمئنا سخنان و الفاظی که در این مذاکرات بر زبان می رانند  ، رای و سخن رییس جمهوری و رهبری است.
نتیجه مذاکره هر چه که باشد ، 100% مطابق میل هیچ کدام از طرفین نخواهد بود. همه افراد در مذاکره سخنان خود را چه از جانب خودشان یا به نمایندگی از مقامات کشورشان می زنند و دیگران هم می شنوند  ، اما ،هیچ یک از طرفین مذاکره  اجباری در پذیرش سخن طرف ندارند .طریف هم می تواند عین طرف مقابل کل سخنان آنهارا رد کند  و کتاب قطور  مذاکره را ببندد.
نکاتی که باید در نقد فرآیند مذاکره و نتایج احتمالی باید بررسی شوند عبارتند از :
*وضع موجود  
- تحریم های اعمال شده علیه کشورمان 
- شرایط دوام این موقعیت.
-نیاز یا عدم نیاز کشور به همراهی با جامعه جهانی
-

پذیرش مفاد موافقت نامه  هسته ای  و غیر هسته ای هم  مانند ادامه روند کنونی  و یا شرایط بدتر از آن آماده شدن برای جنگ و رو در رویی با کشور های قلدر  و ظالم جهان تبعات و نتایج مثبت و منفی خاص خود را دارد. 
بی گمان هیچ آدم عاقلی  به دشمن کولی نمی دهد. اما ...
همه چیز را نمی توان نوشت ، چون نمی دانم سطح فکر ی و برداشت کسی که این مطالب را می خواند چقدراست.
موضوعات مذاکره  و بحث در مورد آن نباید  نقل و نبات هر مجلس ، هر نانوایی  یا هر موعضه ای باشد. نباید نظر هر کسی را در باره مذاکره پرسید . پرسمان صدا وسیما از مردم در باره نتیجه این مذاکره  و نتیجه گیری در مورد آن از اساس اشتباه است. این مردم نیستند که درباره ی  حدود مذاکره و نتایج آن تصمیم گیری می کنند .کانون تصمیم گیری در جای دیگری است و نتیجه مذاکره هم تنها با یک آری یا نه افراد مشخص نمی شود. امثالی مثل دکتر ظریف و هیات همراه ایشان به نمایندگی از همین ملت  و البته حکومت  در مذاکرات شرکت  و  درباره ی  شرایط ایده آل آتی کشور مذاکره می کنند . این گونه نیست که من امروز به ظریف زنگ بزنم و از ایشان بخواهم که چون مذاکره مطابق میل من پیش نمی برد  بلند شود ، مذاکره را تمام و به ایران بر گردد. البته می توان این کار را کرد و لی  باید خودمان را برای رو در رویی احتمالی و قریب الوقوع آماده کنیم.

اشتباه نکن.
همه آدم هایی که از صلح حرف می زنند ، ادم های ترسویی نیستند که از گلوله و سرب داغ بترسند.


یارپاق لار :


Powerd By : ARZUBLOG.COM