/rss" />
موران
رصد و نقد ،دفاع از حقانیت و آبادانی
رسم است نمایندگان در دوره های کوتاه مدت اهم تلاش های خود و نتایج  و اهداف  مورد نظر خود را برای آبادانی منطقه خود اعلام می کنند.

 به عنوان عضو کوچکی از این مردم مستضعف منطقه ، امیدواریم جناب آقای موسوی بعد از این سالهای مسئولیت که عنقریب مدت آن به چهارسال خواهد رسید ، اقدامات و پرونده ی قابل دفاعی برای خودشان داشته باشند.

شخص حقیقی جناب آقای میر قسمت موسوی از نظر ما آدمی با ایمان و تقوا   و روحانی خالص است که کسی نباید در راستی او شکی داشته باشد. ما با این قسمت از شخصیت او کاری نداریم .

اما شخص حقوقی جناب خان ! بنا به مسئولیتی که دارد باید در برابر این چهار سال که عنوان نمایندگی مردم شهرستان مغان (گرمی و حومه ) و مسئولیت ها و وظایف آنرا برعهده داشت است  ، الزاما باید درباره ی این مدت نمایندگی و تلاش هایی که در این مدت جهت رفع معضلات کرده است .پاسخگو باشد:

- نماینده محترم به کدامیک از قول هایی که به مردم داده بود ، عمل نموده است ؟

- رویکرد نماینده در باره بیکاری فراگیر در این منطقه (می دانیم که این مشکل همه مناطق کشور است اما اقدامات نماینده هم باید  حداقل به 5 یا ده درصد برسد.)

- رویکرد نماینده محترم در باره ی جلوگیری زا انتخاب های قومی وقبیله ای و سلیقه ای

- رویکرد نماینده در قبال مسئله ی منطقه ی آزاد  مرزی  که خبرهای ناگوار آن گوش های  شنوا را عذاب می دهد.

-  اهم فعالیت های نماینده در مجلس شورای اسلامی (نماینده محترم در کدامیک از جلسات رای گیری به غیر از رای دادن  به عنوان مطلع از امورات قانون گذاری در مقام  مخالف یا موافق  سخنرانی کرده و از  معلومات قانون گذاری و منطق  و.. . خود استفاده نموده است ؟)

- آیا نماینده بر عملکرد افراد منتخب  دوره خود که از قضا بر حسب اتفاق همیشگی از خاندان و دوست و آشنا و  قوم و قبیله نماینده است ، نظارتی داشته است ؟

- مسئولیت نماینده در جذب اعتبار  به کارهای عمرانی یک منطقه  به نفوذ کلام ایشان در مجلس  و لایحه ها و در نتیجه قدرت نفوذ کلام ایشان در  اعضای هیئت دولت است ، شخص نمایند تا چه اندازه ای توانسته است به این امر مهم دست یابد؟
-
-
-
 سوال کردن از یک نماینده به معنی به چالش کشیدن تمام تلاش های او نیست بلکه درخواست از نماینده برای استفاده بهینه از وقت باقی مانده برای خدمت به خلق الله است .


ادامه دارد...
یارپاق لار :


Powerd By : ARZUBLOG.COM