/rss" />
موران
رصد و نقد ،دفاع از حقانیت و آبادانی
+0 به یه ن
یاییلیب : سه شنبه 19 آبان 1394 | یازار : تانیش | بؤلوم : موران/Muran | 0 باخیشلار
برای آدمها فهیم

نقل قول ها برای تاکید بر محتوای سخن به کار می روند.مثلا اگر کسی به یک زبانی صحبت می کند می توانداز نقل قول های آن زبان برای تاکید استفاده کند اما استفاده از زبان دیگر برای تاکید بر یک عمل به معنی تاکید بر وجه احترام یا بی احترامی نسبت به زبان فوق است.یعنی اگر راوی در مورد موضوع زشتی صحبت می کند و مثالهایش را از زبان محاوره ی دیگری نقل قول می کند این امر به منزله فحش دادن و تمسخر زبان و فرهنگ آنهاست.
تصور کنید همین نمایش اهانت آمیز به زبان ترکی دوبله شود و نقل قول های ترکی به فارسی.

ببینم باز هم مدعیان فارس از داشتن جنبه صحبت می کنند.

تف به انسانیت تان.
مسلمان نیستید ،لا اقل آزاده باشید.
یارپاق لار :


Powerd By : ARZUBLOG.COM